Vissa byggmaterial kan förstöra inomhusmiljön genom att släppa ifrån sig skadliga kemikalier och partiklar. Detta kan leda till en rad hälsoproblem, särskilt för personer med allergier, astma eller andra luftvägsproblem.

Ett exempel på ett byggmaterial som kan påverka inomhusmiljön negativt är asbest. Asbest användes i byggmaterial fram till mitten av 1980-talet, och om det inte hanteras på rätt sätt kan det släppa ifrån sig asbestfibrer som är skadliga att andas in.

Ett annat exempel är byggmaterialet blåbetong. Enligt en rapport från Folkhälsomyndigheten kan blåbetong frisätta höga halter av radon, som är en gas som bildas naturligt i marken och kan tränga in i byggnader. Radon kan orsaka lungcancer vid långvarig exponering.

Det finns också vissa indikationer på att blåbetong kan avge små partiklar som kan påverka luftkvaliteten inomhus och därmed hälsan. I vissa fall kan blåbetong också ha en högre fuktighet än andra byggmaterial och kan därför främja tillväxt av mögel och andra luftburna allergener.

Andra exempel på byggmaterial som kan påverka inomhusmiljön inkluderar vissa typer av träpaneler, golv och tapeter som kan släppa ifrån sig formaldehyd och andra kemikalier. Även mögel och fukt i byggnader kan påverka inomhusmiljön negativt.

För att minska risken för negativ påverkan på inomhusmiljön är det viktigt att välja byggmaterial noggrant och se till att de uppfyller relevanta säkerhetsstandarder och regler. Det är också viktigt att ventilera och lufta ut byggnader regelbundet för att minska risken för fukt och mögel. Om det finns misstankar om att byggmaterial kan påverka inomhusmiljön negativt är det viktigt att konsultera en expert för att bedöma risken och vidta lämpliga åtgärder.

En bra inomhusmiljö är mycket viktig för hälsan och välbefinnandet hos de som vistas i en byggnad. En dålig inomhusmiljö kan orsaka hälsoproblem som allergier, astma, huvudvärk, trötthet, irritation i ögonen, näsan och halsen samt koncentrationssvårigheter.